Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

1 - 2

Engelska åk 1-2

Långåsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Utifrån olika teman lär vi oss att förstå och använda det engelska språket.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Under arbetets gång ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

- förstå enkel talad engelska
-på ett enkelt sätt formulera dig muntligt och skriftligt på engelska
-läsa och förstå enkel engelska

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna 

 • förstå vardagliga ord och uppmaningar och visar det genom att t ex utföra uppmaningarna.
 • delta i sånger, ramsor och lekar och använda den engelska du lärt dig.
 • hälsa på engelska och presentera dig själv muntligt  och skriftligt (t ex namn, ålder, familj, intresse, ditt hem)
 • läsa enkla texter på engelska och berätta om innehållet. 

Du visar dina kunskaper genom att delta i diskussioner och lösa olika uppgifter. 

Undervisning och arbetsformer

För att utveckla dina kunskaper, förmågor och utveckla ditt ordförråd ska vi arbeta med: 

 • att sjunga sånger och lära oss ramsor
 • leka lekar och spela spel
 • titta på klipp med enkelt engelskt tal
 • lyssna på sagor och läsa enkla texter
 • berätta om oss själva och ställa frågor till klasskamraterna
 • utveckla ditt ordförråd genom att arbeta utifrån olika teman som tex. hälsningsfraser, hus och hem och skola
 • lösa uppgifter kopplade till aktuellt tema. 
 • arbeta med ordkort/bilder
 • enkla dialoger för att träna på att läsa och uttala. 

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Intressen, personer och platser.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Enkla presentationer.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter