Skolbanken Logo
Skolbanken

Kroppen

Hjortsbergsskolan sär, Falkenberg · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Du ska få arbeta med kroppens delar och dess funktion samt dina upplevelser med olika sinnen.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas? Din förmåga att:

  • Identifiera och berätta om kroppens delar
  • Identifiera och berätta om människans sinnen
  • tala, lyssna och samtala om kroppen, kroppens delar och dess funktion samt dina upplevelser med olika sinnen

Hur bedöms det?

Din förmåga att identifiera och berätta om kroppens delar och sinnen bedöms under arbetets gång och genom att du dokumenterar dina kunskaper i ett bildspel som du visar för klassen.

Undervisning och arbetsformer

I detta arbetsområde ska du lära dig namnen på kroppens delar och dess funktion samt använda dina sinnen. Det kommer du göra genom att vi läser böcker, ser film, gör arbetsuppgifter på iPad samt gör olika övningar där du använder dina sinnen. Du ska dokumentera dina kunskaper i ett bildspel där du berättar till. 

 

Läroplanskopplingar

samspela med andra,

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

använda kunskaper om människa och natur,

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.

Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktioner.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.

Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.

Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter