Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska, Bild

·

Årskurs:

1 - 2

Säker i trafiken

Nyhedsskolan, Rättvik · Senast uppdaterad: 5 oktober 2019

Det är viktigt att veta hur man ska bete sig i trafiken för att kunna känna sig säker. Vi kommer att lära oss om trafikregler, trafiksäkerhet och trafiken runt skolan.

Beskrivning av arbetsområdet

 

Undervisningen i SO ska syfta till att du ska lära dig om hur man beter sig i trafiken och hur man kan känna igen riskfyllda platser i trafikmijön.

Vi kommer att lära oss om trafiksäkerhet och regler i trafiken, några trafikmärken och om hur trafiken runt vår skola ser ut.
Vi kommer att lära oss om olika väggmärken och vad dem betyder.

Det här kommer jag att lära mig.

Under arbetets gång kommer du att utveckla din förmåga att visa och ge exempel på hur man som gående beter sig i trafiken på ett säkert sätt, hur man kan känna igen riskfyllda platser i trafiken, lära dig några viktiga trafikmärken, kunna förklara betydelsen av att använda reflex och cykelhjälm samt undersöka trafiken runt skolan.

Hur kommer du att lära dig om trafiken?

Vi Kommer att prata om trafiksäkerhet (cykelhjälm, reflex) och grundläggande trafikregler för fotgängare, lära oss några vanligt förekommande vägmärken, öva oss på att gå på ett säkert sätt i trafiken.

Vi kommer att undersöka trafiken runt skolan genom observationer och enkla undersökningar. Vi kommer att rita, skriva och berätta om hur trafiken ser ut nära skolan.

Vi kommer även se på film som behandlar trafiksäkerhet. 

Bedömning

Under arbetets gång kommer jag att bedöma din förmåga att:

  • Visa och ge exempel på hur man som gående beter sig i trafiken på ett säkert sätt
  • Identifiera riskfyllda platser i trafiken
  • Känna till några viktiga trafikmärken
  • Förklara betydelsen av att använda reflex och cykelhjälm.
  • Undersöka trafiken i närmiljön runt skolan och redovisa ditt resultat

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback