Skolbanken Logo
Skolbanken

Stenröseskolan Regnbåge Musorik 19-20

Stenröseskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Med hjälp av musik, rörelse och film tränar vi på att identifiera kroppens olika delar. Vi tränar på riktningar så som framför-bakom, de båda sidorna och upp-ner.

Syfte och kunskapsmål

Det övergripande syftet med aktiviteten musorik är att eleverna ska få möjlighet att träna på kroppsuppfattning genom att identifiera sina kroppsdelar samt att undersöka och träna på olika riktningar så som framför-bakom, de båda sidorna och upp-ner. 

 

Arbetssätt

Eleverna sitter på sina balansrullar med en vuxen bakom sig.

Eleverna utför rörelserna till musiken och filmen på smartboarden och de vuxna stöttar eleverna utifrån elevernas behov och förmågor i de moment de behöver.  

De vuxna hjälper eleverna genom att sätta ord på vad det är vi gör och vilka kroppsdelar vi arbetar med.

 

 

Bedömning

Målet är uppfyllt när du:

-deltar i att identifiera dina kroppsdelars namn och var dessa sitter.

-lyssnar och rör din kropp till musiken och uppmärksammar de olika riktningarna sångerna avser..


Läroplanskopplingar

använda kunskaper om människa och natur,

ordna händelser och upplevelser i tid och rum,

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.

Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.

Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.

Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback