Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Bråk och procent

Alsike skola, Knivsta · Senast uppdaterad: 30 oktober 2019

I detta område kommer vi att arbeta med bråk och procent. Du kommer att få lära dig bland annat hur man adderar, subtraherar och multiplicerar bråk samt hur man räknar med procent!

Vi kommer att prata om hur man använder bråk och procent på olika sätt. Vi kommer i slutet av området att använda det vi lärt oss för att lösa problemlösningsuppgifter inom bråk och procent. 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Bråk och procent
Uppgifter
Prov i matematik v. 46

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback