Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

8

De kristna huvudriktningarna

Häggvallskolan, Tjörn · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkorna är de tre stora grenarna på kristendomsträdet.

Vi använder SOS-8 Religion. Sidorna är 54-67.

Prov Torsdag 10/10.


Läroplanskopplingar

Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter