Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Räkne-reza

Lill-myran, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Räknereza är en av våra lärvänner som vi arbetar med i vår verksamhet, det är ett verktyg som finns för att stärka barnen i deras matematiska tänkande och utveckling.

Mål

Vårt mål med Räknereza  är att barnen ska få en övergripande förståelse över olika matematiska begrepp så som antal, färger, former, mängd och volym.

Genomförande

Vi planerar olika aktiviteter där barnen får möjlighet att öva på matematik i förhållande till deras egna behov/nivå. Matematik är något vi övar både medveten och omedveten dagligen, utöver det ska vi sortera, öva på siffror, storlekar, mängder, former och antal. Vi har också planerade samlingar beroende på barnens intresse, där vi övar matematik med hjälp av olika material.

Dokumentation

Vi dokumenterar med hjälp av bilder, film och texter i form av lärloggar och inne på avdelningen.

Utvärdering

Genom reflektioner och analys som är gjorda i unikum, arbetslag samt med barngruppen ska vi utvärdera olika aktiviteter som vi har utfört och inte bara aktiviteter ska utvärderas utan det kan egentligen vara vilken utvecklingsområde som helst i avdelningen/ förskolan.

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback