Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

NO - Året runt i naturen

Klämmestorpsskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

I denna planering kan du som vårdnadshavare ta del av vilka mål vi arbetar mot i årskurs ett samt hur vi arbetar för att nå målen

Mål

När vi är klara med arbetsområdet ska ditt barn:

 • Känna till de fyra årstiderna och kunna berätta lite om vad som kan vara typiskt för dem.
 • Känna igen och kunna namnge några djur och växter som finns i din närmiljö.
 • Kunna berätta lite om djurs och växters anpassningar till de olika årstiderna.
 • Veta vad en näringskedja är och kunna ge exempel.
 • Veta vad en livscykel är och kunna ge exempel. 
 • Kunna veckodagarna och månaderna. 

 

 Undervisning

I skolan kommer vi att arbeta mot målen genom att:

 • Läsa och se på film om varför vi har årstider.
 • Vara utomhus och undersöka årstiden med hjälp av våra sinnen. 
 • Läsa och se på film om hur djur och växter anpassningar till de olika årstiderna. 
 • Träna på trädets delar och lära oss känna igen och namnet på några vanliga träd i närområdet.
 • Träna på svampens delar och lära oss känna igen några vanliga svampar. 
 • Träna på veckodagarna samt månaderna genom sång och datum träning vid morgon samlingarna. 

Under temat kommer vi även fördjupa oss nedanstående djur och växter. Vi kommer bland annat lära oss om deras "kroppsdelar" och hur de anpassar sig till de olika årstiderna. Vi kommer även träna på begreppet näringskedja och se hur nedanstående djur och växters näringskedja ser ut. Vi kommer även träna och på de fetmarkerades livscykel. 

 • Ek
 • Ekorren
 • Fåglar (de som stannar på vintern).
 • Svampar
 • Björnen
 • Grodan
 • Äppleträd 
 • Vårblommor 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter