Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Skogen

Hindåsskolan F-3, Härryda · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Skogen är en spännande plats. Ju mer man vet om allt som finns där desto roligare blir det att utforska. Vi gör fältstudier i skogen, djupdykninger i NO-boken och ser intressanta filmer. Vad hittar vi där... ?

Syfte / Förmågor att utveckla

Centralt innehåll

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du:

  • veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog
  • kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner
  • känna till namnen på några träd, bär och svampar
  • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen
  • känna till några rovdjur och bytesdjur
  • veta vad människan använder skogen till
  • kunna förklara vad som menas med allemansrätten

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Vi kommer att:

* göra fältstudier i skogen

* arbeta med boken "Boken om NO"

* diskutera i helgrupp och i mindre grupp

* arbeta enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter

* titta på filmer

 

Såhär visar jag att jag kan

  • genom muntliga diskussioner om ämnet
  • genom att skriva texter, illustrera och svara på olika frågor som rör ämnet

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Matriser i planeringen
Skogen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter