Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7

"Ser alumno" spanska åk 7 HT-19

Djupedalskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

"ser alumno" betyder "att vara elev" I detta tema får du lära dig ord och fraser som har med skolan att göra.

 

Vi kommer bland annat gå igenom följande ord och fraser:

 

Saker som finns i klassrummet.

Användbara fraser som har med skolan att göra.

De olika skolämnena

Klockan

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Matriser i planeringen
Kunskapkrav Åk 7-9, spanska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter