Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Bild, Svenska

·

Årskurs:

3

Forntiden åk 3

Hässelby Villastads skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 10 november 2019

Vi ska läsa om Nordens historia från istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska få lära dig hur du avläser en tidslinje. Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att att berätta om stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska ges tillfälle att reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden samt hur människans sätt att leva och bo förändrades över denna tid.

Läraren vet att du kan när du....

 

 • förklarar vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder
 • beskriver de olika tidsepokerna, stenåldern, bronsåldern och järnåldern 
 • samtalar om människans uppkomst
 • redovisar hur människor levde i de olika tidsepokerna
 • berättar hur vi kan se spår från forntiden i naturen 
 • gör en hällristning med en bildteknik

 

Arbetsformer

 • gå på vandring i naturen för att leta efter tecken från istiden
 • skriva ner och dokumentera människans utveckling
 • måla en hällristning
 • läsa faktatexter
 • se film

 

Centrala begrepp / nyckelord

Tidslinje, forntid, istid, stenålder, bronsålder, järnålder, inlandsis,rullstensås, hällristning, vandrare, jakt, samlande.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen
Forntiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback