Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4

Geografi år 4 - Sverige

Njutångers skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Vi ska träna på att läsa och tolka olika sorters kartor. Vi ska läsa om landskapen i Sverige i faktaböcker, på internet, genom att se på filmer, diskutera samt återge fakta och förståelse muntligt eller skriftligt.

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Målet med arbetet utgår från följande kunskapskrav i kursplanerna

Dina mål

  • Du ska kunna redogöra för de flesta av Sveriges landskap samt vissa orter, berg, hav och vatten i Sverige.
  • Du ska kunna redogöra för olika geografiska begrepp.
  • Du ska kunna namnge vissa platser på kartan.
  • Du ska kunna redogöra för kartans uppbyggnad med färger och symboler.

Bedömning

Detta bedömer jag:

  • Hur väl du känner till Sveriges landskap och olika berg, hav och vatten.
  • Hur väl du känner till olika geografiska begrepp.
  • Hur väl dIn förmåga är att läsa och använda kartan.
  • Hur väl du kan namnge vissa platser på kartan.

Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen
Geografi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter