Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

7

Musik åk 7 HT-19 Popmusikens instrument

Gunnesboskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

För att kunna spela låtar tillsammans behöver man ha kunskaper kring de olika instrumenten i ett popband och hur man spelar på dem. Under den här kursen får du möjlighet att lära dig allt du behöver för kunna börja att spela direkt.

Syfte / Centralt innehåll

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst och musikinstrument samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Du får i den här kursen lära dig bl a namnen på tangenter och strängar, hur man räknar ut vilka toner som ingår i dur- och mollackord, hur man spelar de olika tonerna på elbasen, greppen för några gitarrackord och vad de olika trummorna i ett trumset heter. Du får också många möjligheter att öva på att bli allt säkrare på att spela de olika instrumenten keyboard, gitarr, el-bas och trummor. Under kursens gång utgår vi från en låt som vi sjunger tillsammans. Det är ackorden till denna låt som vi arbetar med när övar upp flytet i ackordbytena. Du bedöms när du redovisar dina kunskaper dels fortlöpande när vi jobbar praktiskt på lektionerna, dels i ett teoretiskt prov i oktober.

Kursens innehåll / Arbetsgång

Vi jobbar med arbetsområdet under den första halvan av höstterminen.
Under lektionerna växlar vi mellan teoretiska genomgångar, praktiskt enskilt övande och gemensamt musicerande. 
Vi avslutar kursen med ett teoretiskt prov (beskrivs närmare nedan).

Här är de instrument som vi arbetar med under arbetsområdets gång:

KEYBOARD

Teori: Tangenternas namn, Hur dur- och mollackord är uppbyggda.
Praktiskt: Pröva dur- och mollackorden på en keyboard. Öva ackord efter en enkel ackordanalys.

TRUMMOR

Teori: Namnen på några av de olika trummorna i ett akustiskt trumset.
Praktiskt: Öva och spela trumkompet (rakt beat-komp) på knäna och på trumsetet.

GITARR

Teori: Gitarrens delar samt gitarr-strängarnas namn. Hur man läser av en grepptabell.
Praktiskt: Öva ackord efter en enkel ackordanalys.

ELBAS

Teori: Basens delar samt Bas-strängarnas namn. Hur man räknar ut var de olika tonerna ligger på basen.
Praktiskt: Öva bas-toner efter en enkel ackordanalys.

REPETITION

Teori: Vi repeterar den teori som gåtts igenom.
Praktiskt: Eleverna cirkulerar bland instrumenten så att alla får öva upp sin säkerhet på alla instrument. Alla i gruppen ska ha provat att spela alla instrument.

PROV

Teori som du behöver kunna på provet:

  • KEYBOARD: Namnen på de vita och svarta tangenterna. Obs att varje svart tangent kan ha två namn. Bygga durackord (4+3) och mollackord (3+4). 
  • GITARR: Gitarrens delar. Ge namn åt strängarna (En Ball Groda Dansar Aldrig Ensam). Läsa av och förstå hur en grepptabell fungerar. 
  • ELBAS: Elbasens delar. Ge namn åt strängarna (Grodan Dansar Aldrig Ensam). Räkna ut var en ton ligger (på vilket band, på vilken sträng). Jag förhör er t o m femte bandet. 
  • TRUMMOR: Namnen på de olika delarna i trumsetet. 

Du ska dessutom veta hur ett korsförtecken (#) och ett beförtecken (b) ser ut.
För att läsa på behöver du de papper ni har fått under höstens musiklektioner. Där har du t ex markerat vilka delar på gitarren och elbasen som ni ska kunna aktivt.

Bedömning

Du bedöms när du redovisar dina kunskaper dels fortlöpande när vi jobbar praktiskt på lektionerna, dels i det teoretiska provet.


Läroplanskopplingar

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.

Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.

Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter