Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

Den magiska dörren

Hjulsta grundskola F-9, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 4 oktober 2019

Vi arbetar med berättande text utifrån Josef Sahlins romanprojekt "Den magiska dörren".

Det här ska vi göra på lektionerna:

Skriva en berättande text med olika kapitel där vi tränar på skrivregler och innehåll. 

Vi kommer att träna på att bearbeta texter och ge respons på klasskamraters texter. 

Minilektioner där vi går igenom och tränar på skrivregler och grammatik samt olika knep för att skriva en spännande text.

 

Det här ska vi bedöma: 

I din berättande text ska du visa att du kan

 • Ha en fungerande struktur med inledning, innehåll och avslut. Din berättelse ska vara lätt att förstå
 • Skrivregler, var en mening börjar och slutar
 • När du ska ha stor bokstav
 • Använda skiljetecken: punkt, frågetecken, utropstecken, kommatecken
 • Skriva dialog
 • Skriva i "jag"-perspektiv
 • Strukturen för ett brev med hälsningsfras i början och slutet
 • Skriva gestaltande beskrivningar
 • Skriva miljöbeskrivningar
 • Skriva personbeskrivningar
 • Göra en punktlista
 • Använda adjektiv och adverb
 • Kunna bearbeta och förbättra din text utifrån kommentarer från lärare och klasskompisar
 • Kunna ge respons på klasskompisarnas texter

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet

De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen
"Den magiska dörren"
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter