Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SFIKUB91

Jag, min familj och släkt!

Mjölby Vuxenutbildning, Mjölby · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Vi arbetar med tema Familj. Vi använder oss av våra läromedel Lyckas med svenska B. Textboken och övningsboken Framåt 1 och 2.

Pedagogisk planering för arbetsområde: 

Vad?

Vi kommer att arbeta med tema Familj och utveckla ordförråd kring ämnet. 

Språkligt innehåll: frågeord, sambands ord, ord för familjemedlemmar och släktingar samt adjektiv.

Grammatiskt innehåll: verben är och har, ordföljd. 

Här kommer olika ord om familj och släkt.

 

 

Här kommer mer ord om familj och släkt

 

 

Varför?

Du ska utveckla din kommunikativa förmåga såväl skriftligt som muntligt för att på ett funktionellt sätt kunna berätta om dig och din familj samt egna erfarenheter.

Hur?

Tala: du kommer att delta i samtalsövningar i större och mindre grupper. Vi varierar mellan att använda mallar för samtalet och att samtala fritt utifrån bilder. 

Läsa: Vi läser texter som vi bearbetar tillsammans. Vi använder oss av de texter som finns i läroboken. Du kommer även att läsa texterna på egen hand. 

Skriva: du kommer att träna att skriva texter genom att beskriva familjer utifrån bilder. Du kommer också att få skriva och berätta om din egen familj. 

Lyssna: Vi kommer att göra övningar som tränar din hörförståelse. Du kommer att lyssna på din lärare som berättar och därefter ställer frågor. 

Bedömning

Eleverna kommer att skriva prov och att tala.

 


Läroplanskopplingar

Eleven förstår tydligt, enkelt tal i vanliga situationer i vardagslivet. Eleven förstår korta återberättade händelser, samtal, information och anpassade nyheter om välbekanta ämnen. Eleven förstår korta och tydliga muntliga meddelanden och instruktioner.

Eleven läser och förstår enkla texter i vanliga situationer i vardagslivet. Eleven läser och förstår anpassade berättande och beskrivande texter om välbekanta ämnen, konkret information samt korta, tydliga och enkla meddelanden och instruktioner.

Eleven kommunicerar med stöd i vanliga situationer i vardagslivet. Eleven deltar i enkla samtal om välbekanta ämnen. I samtalen framför och reagerar eleven på påståenden, åsikter och önskemål samt ställer och besvarar frågor på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalen.

Eleven kommunicerar med stöd och med ett enkelt språk i vanliga situationer i vardagslivet. Eleven berättar i enkel form om personliga erfarenheter och om välbekanta personer, platser och händelser. Eleven uttrycker sig begripligt och till viss del sammanhängande.

Eleven skriver enkla texter för att kommunicera i vanliga situationer i vardagslivet. Eleven skriver enkla och begripliga korta meddelanden, hälsningar och texter om sig själv och upplevda händelser. Eleven skapar i huvudsak fungerande sammanhang i sina texter.

Matriser i planeringen
Jackies
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter