Skolbanken Logo
Skolbanken

Färg och form, Grundsärskola åk 4-6, Lsär 11

Grundsärskolan Västervång 5-10, Trelleborg · Senast uppdaterad: 5 oktober 2019

Vi provar på olika tekniker och material för att utveckla elevernas individuella bildseende och motoriska färdigheter.

Bildämnets syfte:

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder kan skapas och tolkas. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att framställa egna bilder med olika uttrycksformer, tekniker och material. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna stärker tilltron till sin egen förmåga att arbeta kreativt på ett undersökande och problemlösande sätt. Därigenom ska elevernas förmåga att ta egna initiativ uppmuntras.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna får erfarenheter av film, foto, design, konst, arkitektur och olika miljöer. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att undersöka och jämföra bilder. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar en förståelse för konst och bilder från olika genrer, kulturer och tidsepoker.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur bildbudskap utformas i olika medier. Därigenom ska eleverna ges kunskaper om olika sätt att tolka och förhålla sig till bilder.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om ämnesspecifika begrepp. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att samtala om bilder och presentera och utvärdera arbetsprocesser.

Konkretiserande av syfte och mål:

 

Detta är ett levande dokument och kommer efter hand som arbetet fortgår att fyllas på med riktade uppgifter till aktuellt arbetsområde. 

 Den här terminen jobbar vi med konsthistoria. Vi tittar på olika konstnärer och samtalar om deras verk och gör enkla bildanalyser. 

Uppgift 1

Vi jobbar med att måla nya framsidor till våra bildmappar. Här är fokus på elevernas förmåga att ta egna initiativ och arbeta kreativt. Detta stärker tilltron till den egna förmågan och man får möjlighet att arbeta med egna intressen och uttrycksformer.

Tidåtgång v.34-35

Uppgift 2

Ämnesövergripande arbete/samarbete med träslöjd. Eleverna målar valfri blomma som sedan ska användas som förlaga på träslöjden där eleverna ska snida sina blommor som sedan ska sättas ihop till ett stort konstverk. Här jobbar vi med design. 

Tidåtgång v.36-37

Uppgift 3

Abstrakt konst. Vi jobbar med nyanser och vad abstrakt konst är. Vi pratar om ordet abstrakt och vad det betyder. Vi jämför mönster och nyanser och tittar på komplementfärger, primärfärger och sekundärfärger och dess vikt för att bilderna ska bli spännande och inbjuda till samtal.

Tidåtgång v.38-39

Uppgift 4

Pointillism och impressionism. Vi jobbar med Claude Monet och den berömda tavlan av näckrosdammen. Vi jobbar med olika tekniker för att få fram olika struktur och olika intryck. Vi använder oss av bildanalys och tittar på hur konstnären har använt material och färg för att få fram ljus, skugga, känsla och budskap. Vi använder oss av ämnesspecifika begrepp genom hela arbetsprocessen för att öka kunskaperna förutsättningarna för att samtala om bilder. Vi tittar på film om konstnären och tar inspiration från informationen vi fått genom att prata om filmen och sedan om bilden och titta på den noggrant.

Tidåtgång v.40-43

Uppgift 5

Expressionism. Vi arbetar med Vincent van Gogh som inspiration och hans kända verk "Stjärnhimmel". Vi prövar olika tekniker och jämför sedan teknikerna mellan pointillism och expressionismen så som Van Gogh använde den. Vi arbetar med akryl. Vi tittar på kort film om konstnären och tittar på hans bilder och andra liknande. Vilka olika känslor ger hans bilder om man jämför med Monets? Kan man se skillnaden mellan impressionism och expressionism?

Tidåtgång v. 45-48

Uppgift 6

Piet Mondrian. Ren abstrakt konst eller neoplasticism. Vi går tillbaka lite till den abstrakta konsten. Här ligger skillnaden i att vi arbetar med raka linjer till skillnad från uppgift 3. Då jobbade vi med nyanser och i den här uppgiften fokuserar vi på primärfärger, sekundärfärger och komplementfärger för att få fram vibrerande konstverk som speglar elevernas egna färgpreferenser utifrån färgcirkeln och diskussioner kring densamma. 

Undervisning och arbetsmetoder

Aktivt få skapa med olika material, tekniker och verktyg

Lärarledda genomgångar

Bildsamtal/bildanalys

Digitala verktyg

Filmer om konstnärer

 

Bedömning

Du kommer att visa dina kunskaper genom att:

* deltaga på lektionerna i bildsamtalen/bildanalysen och i ditt eget bildarbete genom målning/skulptur/digitalt

* visa dina idéer och ta initiativ

* pröva olika material och verktyg

 

Begrepp

Detta är ett levande dokument och kommer efter hand som arbetet fortgår att fyllas på.

* abstrakt

* primärfärger

* sekundärfärger

* komplementfärger

* pointillism

 

Individuella anpassningar

Eleverna får samma uppgifter, men anpassas individuellt efter egen förmåga för att nå målen.


Läroplanskopplingar

Framställning av berättande bilder, till exempel seriebilder.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.

Presentation och utvärdering av eget bildskapande.

Några verktyg och tekniker för bildframställning.

Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.

Bildkomposition med hjälp av färg, form och yta.

Bilder från olika genrer, kulturer och tidsepoker. Hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Några inhemska konstnärer och deras verk.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild, till exempel för att samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris, Bild, Lsär 11, åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback