Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema energi - v.41 lilla älgen

Fsk Lek & Lär, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 4 oktober 2019

Tema Energi - Lilla Älgen v.41

 

Syfte

Utifrån målen från läroplanen för förskolan ska barnen få möjlighet att utveckla;

-         ett […] ordförråd samt förmåga att […] berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften, (sida 14)

-         nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära [sida 13]

-         Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling. [sida 10]

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. [sida 16]

 

Mål

-         Att vi ger barnen möjlighet att delta i aktiviteten

-         Att vi ger barnen möjlighet att dela med sig av sina tankar

-         Att pedagogerna är uppmärksamma på barns frågor och teorier om hur växter får energi

 

Fokusområde

Energi – Växter

 

Genomförande

Material som behövs till aktiviteten: En lärplatta till att dokumentera med och växter att kolla på.

 

Alla barn samlas på Lilla Älgens samlingsmatta där vi reflekterar över begreppet energi. Vi kollar på våra växter och jämför dessa med hur de sett ut innan. Barnen får sedan smaka på smörgåskrassen och vi gör oss redo för att gå på utflykt hem till Jonas för att se hur långt morotshuvud och stjälkar har vuxit där samt se ifall det finns något annat intressant som växer. Vi stannar vid kolonilotten vid lekparken på vägen hem till Jonas för att se på de döda växterna som slutat växa. Där reflekterar vi över energin i förhållande till kylan och årstiden. Vi fortsätter hem till Jonas och observerar växterna i lägenheten. Har vi tid över leker vi i lekparken innan vi går tillbaka till förskolan.

 

Frågeställningar vi vill svara på

Kan man äta smörgåskrassen som vi sått?

Tror ni smörgåskrassen kan växa mer? Om växterna får energi men inte växer mer, varför slutar de växa?

Vad tror ni kommer växa ut från stjälkarna?

Vad händer med växter när det blir kallt ute? Om man ger växter kallt vatten, dör de då?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter