Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Åsö grundskola svenska humor 9c

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 4 september 2023

Humor är ett viktigt stilistiskt grepp. Vi skall söka efter humor och vi skall analysera den.

 

Bildresultat för stockholm stadÅsö grundskola 9c Humor

 

   Humor är ett viktigt stilistiskt grepp. Vi skall söka efter humor och vi skall analysera den. Det här ska vi göra:

_640

 • Att öva sig på att analysera, muntligt som skriftligt.
 • Att läsa skönlitteratur i en bestämd genre.
 • Att förstå humorns grammatik.
 • Att förstå humorns syfte och funktion.
 • Att kunna ta med sig sin bok till varje lektion.

Innehåll:

 

måndag

torsdag

fredag

39

 

 

Lektion 1, fre 27 sep, 50: Föreläsning om vad humor är. Läsning av ”humorn som vapen. Ni uppmanas att låna bok som är humoristisk.

40

Lektion 2, mån 30 sep, 50: Läsa klart ”humor som vapen”, vad är humoristisk skönlitteratur. Humorkategorier.

Lektion 3, tor 3 okt, 60: Se på humoristiskt TV-program. Analys- och skrivuppgift. 

Lektion 4, fre 4 okt, 50: Genomgång av planeringen. Vad är okej att skämta om?

41

 

Lektion 5, tor 10 okt 60: Ni ser på novellfilmer om vad som är okej att skämta om.

Lektion 6, fre 11 okt, 50: Analys- och skrivuppgift om novellfilmerna.

42

Lektion 7, mån 14 okt, 50: Återberätta en uppläst artikel. Läsning av bok / eget arbete.

 

Lektion 8, tor 17 okt 60: Humor och hälsa. Källhantering. Läsning av bok / eget arbete.

 

Lektion 9, fre 18 okt, 50: Diskussion om humor och genus. Läsning av bok / eget arbete.

 

43

Lektion 10, mån 21 okt, 50: Diskussion om humor och diskrimineringsgrunderna. Läsning av bok / eget arbete.

Lektion 11, tor 24 okt, 60: Vi simulerar nationella provet, del A.

 

Lektion 12, fre 25 okt, 50: Egenpyssel för att få ihop ett fint humorhäfte.

 

44

 

 

 

45

Måndag 4:e november:

Lämna in färdig text om humor

 

 

 

Bedömning – Hur ska ditt arbete bedömas?

 

Två reflektionsuppgifter som skrivs på lektionen ska checka av vad du kan. Du ska skriva en sammanfattning på en lektion. Du ska dessutom skriva en uppsats på lektion och hemma om humor:

 

Detta skall din inlämningstext / uppsats innehålla:

Det skall vara en löpande text (inte fråga – svar )

·         Humor – vad betyder det för dig? Vad tycker du är roligt?

·         Humor – vad betyder det för människor? Vad har humorn för betydelse i samhället? Vad tycker du? Jämför dina åsikter med andra synpunkter, t ex de du mött i det texthäfte du fått.

·         Presentation av din bok. Vad heter den? Vem är författaren? Varför valde du den? Vad gjorde den rolig?  Ge en beskrivning av författarens knep för att skapa humor, ge exempel. Gör en stilanalys av humorn.

Du måste ha med alla delarna, men behöver inte vara lika bra på allt. Du kan skriva mer om något, mindre om något annat.

 

Så här bedöms du:

                 

Hur man väljer ord:

Du väljer det ord som betyder det du vill säga och skriver det: E.

Du väljer bland de ord som betyder det du vill säga och skriver det: C

Du väljer bland olika ord och överväger de tankar olika ordval skapar, sedan skriver du dem: A.

 

Hur man får ihop sin text:

I de undre regionerna av E:

   Du kan skriva en stund om vad du tycker är roligt, ge exempel på roliga saker, filmer, situationer. Du bygger meningar korrekt, men enkelt – som talspråk. När du får en smart idé så kan du inte riktigt få fram den med korrekt språk, för då skulle lite mer skriftspråk behövts.

   Du kan berätta lite om boken du läst, vad den handlar om och du kan ge några exempel på vad du tyckte var roligt. Det går inte så bra när du ska förklara varför.

   Du skriver ganska lite om humorns roll i samhället och människors liv, främst om humorns roll mellan människor som känner varandra och i vardagslivet.

 

När du är någonstans i C:

   Du är jättebra på sånt som står i E-beskrivningen. Det går trögt och stelt när du gör sånt det står om i A-beskrivningen. Eller du var jätteduktig på några saker, men gjorde inte speciellt bra på några andra ( Arbetet består ju av lite olika delar ).

   Kring C lyckas du visa att du kan hålla ett abstrakt förhållningssätt till humor. Du kan se humor utan att tycka det är roligt själv, dvs. du kan upptäcka humor utan att först ha hört ditt eget skratt.

 

När du presterar på A-nivå:

   Du kan ta upp humorns funktioner ur många synvinklar, på personlig nivå, på social nivå (mellan vänner, i vardagslivet), på samhällsnivå. Du kan också skriva ledigt om skillnader i humor mellan olika kulturer, folk och tider.

   Du kan stödja dig på vad andra tyckt och tänkt, nämna det kort och komma med en egen åsikt i denna fråga.

   Du kan skriva om samma ämne länge, för du kan ge olika synpunkter på samma sak.

   Du kan skriva avspänt och påhittigt om humorn i den bok du läst. Du kan förklara hur författaren bygger sin humor, vilka knep han/hon tycker om att använda och vilken effekt det får på läsaren och på dig.

 

Studieteknik: Hur ska du arbeta?

 

Välj en bok som är lagom lång (beror på hur snabbt du läser). Anteckna reflektioner medan du läser. Läs boken en gång till för då hinner man med att tänka också kring det man läser. Läs det material ni fått ta del av på lektionerna igen. De är där för att få er att tänka kring humor.

 

 

Varför ska vi göra det här?

Ur Lgr11…

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.

Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket i olika sammanhang och medier.

 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Centralt innehåll i årskurs 7–9

Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Språkbruk

 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

 

 

Ni ska skriva en text och prata.

 

Ni får fundera över komplicerade frågeställningar

 

Ni ska söka på nätet efter artiklar som tar upp humor på olika sätt.

 

Vi läser sakprosa, ni får existentiella frågor att fundera över.

 

Vad kan man skämta om och när?

 

 

 

 

Skriva en utredande, reflekterande text på sakprosa, analysera humorn i vald skönlitterär bok. Söka efter artiklar som tar upp olika aspekter på humor.

 

 

 

 

 

Skriva en utredande, reflekterande text på sakprosa.

 

Skriva korrekt.

 

 

Humoristisk skönlitteratur

 

Sakprosa om humor

 

 

 

 

 

Diskussion om vad man får skämta om.

 

 

 

 

Söka efter artiklar som tar upp aspekter på humor och dess funktion.

Ha källhänvisning för detta.

 

Google: Roliga böcker… 

 

Roliga böcker

Brev till samhället

Av: Ericson, Eric

Liftarens guide till galaxen

Av: Adams, Douglas

Vedtjuven

Av: Lundholm, Kent

God jul

Av: Karlsson, Jonas

Kontorsninja

Av: Berge, Lars

Konsten att skapa en tjej

Av: Moran, Caitlin

Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann

Av: Jonasson, Jonas

Toscana tur och retur

Av: Hellberg, Åsa

Drottningen vänder blad

Av: Bennett, Alan

28 timmar på ett dygn

Undertitel:en karriärmammas dagbok

Av: Pearson, Allison

Svinhugg

Av: Cedervall, Marianne

Löpgravsvägen

Av: Hotakainen, Kari

Yes Please

Av: Poehler, Amy

Kaffe med rån

Av: Ingelman-Sundberg, Catharina

Glennkill

Av: Swann, Leonie

Fallet med de försvunna böckerna

Av: Sansom, Ian

Trettiotre tänder

Av: Cotterill, Colin

Lovligt byte

Sirila gentlemän sökes

Av: Brunk-Holmqvist, Karin

Det lilla bageriet på strandpromenaden

Av: Colgan, Jenny

 

Underbar och älskad av alla

Undertitel:(och på jobbet går det också jättebra)

Av: Haag, Martina

Marshmallows till frukost

Av: Koomson, Dorothy

En oväntad semester

Av: Keyes, Marian

Humor med mer allvar

Hallonbåtsflyktingen

Av: Nousiainen, Miika

En god människa

Av: Hornby, Nick

En kort berättelse om traktorer på ukrainska

Av: Lewycka, Marina

Vi i villa

Av: Koppel, Hans

NÖJE

10 roliga böcker som kommer få dig att skratta rakt ut

 

En man som heter Ove av Fredrik Backman

Konsten att vara kvinna av Caitlyn Moran

Naked av David Sedaris

Min mormor hälsar och säger förlåt av Fredrik Backman

Good Omens av Terry Pratchett & Niel Gaiman

Ragga som du shoppar av Lin Jansson

Projekt Rosie av Graeme Simsion

Naiv. Super. av Erlend Loe

Liftarens guide till galaxen


Oscar Levertins vänner av Martina Montelius

 Nötskal av Ian McEwan

Kollektivt självmord av Arto Paasilinna

Den som inte tar bort luddet ska dö! av David Batra

Slutet på världen som vi känner den av Erlend Loe

Hjälp jag heter Zbigniew av Zbigniew Kuklarz

 

Dumskallarnas sammansvärjning

Dumskallarnas sammansvärjning

Kaffe med rån

Kaffe med rån

 

Tre män i en båt

Tre män i en båt

The Casual Vacancy

The Casual Vacancy

Fallet med de försvunna böckerna

Fallet med de försvunn...

Harens år

Harens år

Livet, universum och allting

Livet, universum och allting

 


 

 

Ha det så kul!

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback