Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

3

Komihåggubbe , årskurs 3.

Bodaskolan, Älvkarleby · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

På trä och textilslöjden kommer eleven att få arbeta med att tillverka en komihåggubbe som är ett samarbete mellan slöjdarterna. Eleven kommer att få kunskap om att arbeta i trä och textila material.

Syfte

- Du ska kunna lyssna på information och ta till dig enkla instruktioner.

- Du ska får lära dig att designa din komihåggubbe , samt tillverka den. 

- Du får lära dig att använda lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

- Du får lära dig att redovisa ditt slöjdföremål i Slöjdportfolio. Där skriver du om hur du tillverkade din flagga och hur du arbetat och hur resultatet blev. 

 

Arbetssätt

Textilslöjden:

- Du får lära dig hur man nåltovar ull. 

I Träslöjden:

-Du får lära sig att såga, fila samt mäta och använda sandpapper. 

-Du får lära dig enkla handverktyg, vad de heter och hur de används på ett säkert sätt. 

 

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.

Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.

Matriser i planeringen
Komihåggubbe
Uppgifter
Att tillverka en komihåggubbe.