Skolbanken Logo
Skolbanken

Stenröseskolan klass Eld Lilla rummet 19-20

Stenröseskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

I lilla rummet jobbar vi med att undersöka vår omgivning med hjälp av våra rörelser.

Syfte 

Syftet med lektionen är att  eleverna blir uppmärksamma på sin kropp, medvetna om sina rörelser samt använder sina kroppar för att påverka omgivningen och situationen.

 

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Arbetssätt

Vi plingar i bjällran som tecken för att det är lilla rummet vi jobbar med.

Eleven ligger på en matta och lilla rummet lyfts över.

Eleven jobbar så självständigt som möjligt med sina rörelser, den vuxna observerar men kommenterar bara om eleven verkar behöva feedback.

Den vuxna plingar inte på föremålen i lilla rummet utan låter eleven själv upptäcka. OM eleven behöver stöd för att komma igång, hjälper den vuxna eleven att utföra en enkel rörelse.

 

Bedömning

Målet är uppfyllt när du:

-visar uppmärksamhet för ljuden som du framkallar genom dina rörelser

-utför någon rörelse medvetet eller omedvetet och det blir en effekt

-repeterar någon rörelse medvetet


Läroplanskopplingar

reflektera över samband mellan orsak och verkan,

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktioner.

Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.

Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.

Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.

Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.

Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.

Dessutom deltar eleven i övningar om objekts beständighet och i bedömningar av avstånd och riktning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter