Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Alla årskurser

Algebra kap 2

Lagmansskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Vi kommer att arbeta med mönster, formler, ekvationer och problemlösning.

Målet med undervisningen

Vi kommer att arbeta med algebra och då fokusera på mönster, formler, förenkla uttryck, ekvationer och problemlösning. 

 

Så här ska vi arbeta

 

vecka

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

43

Genomgång 2:1

Mönster s.26 plus övningsblad 2:1

Läxförhör begrepp:

-mönster

-prövning

-förenkla

-variabel

-ekvation

Genomgång 2:2

Mönster och formler s.27-29

Arbeta ifatt med uppgifter under veckan. 

44

lov

lov

lov

lov

45

Genomgång 2:3

Uttryck med parenteser s.30-32

Läxförhör mönster

Genomgång 2:4

Multiplikation med en parentes s.33-34

Arbeta ifatt med uppgifter under veckan. 

46

Genomgång 2:5

Ekvationer s.35-37

Läxförhör förenkla uttryck

TEMADAG 

Arbeta ifatt med uppgifter under veckan. 

47

Genomgång 2:6

Mer om ekvationer s. 38-39

Läxförhör Lösa enkla ekvationer

Genomgång 2:7

Problemlösning med ekvationer s.40-42

Arbeta ifatt med uppgifter under veckan. 

48

Kapiteltest

Läxförhör Lösa problem med ekvationer.

Repetera inför provet.

Repetera inför provet.

49

Repetera inför provet.

Läxförhör 

Repetera inför provet.

Repetera inför provet.

50

Repetera inför provet.

PROV kap 2

   

51

     

Julavslutning

 

 

 

 

 

Det här ska bedömas

Genom läxförhör, prov och problemlösningar

Provet är 11/12 och läxförhör är det varje onsdag.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter