Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

6

Matlagningsmetoder

Kilafors skola F-9, Bollnäs · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Vi arbetar med olika matlagningsmetoder. I arbetet provar vi på vanliga matlagnings- och bakningsmetoder och lär oss samtidigt om kökets utrustning och arbetsredskap. Vi lär oss också att läsa olika typer av recept.


Läroplanskopplingar

Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.

Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.

Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Måltidens betydelse för gemenskap.

Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.

Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.

Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.

Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.

Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter