Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 2

Barnkonventionen

Sandbackaskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 10 oktober 2019

Ett arbetsområde om Barnkonventionen. Vi diskuterar barns rättigheter och skyldigheter i Sverige.

Syfte och mål:

Att eleverna ska reflektera och skapa sig förståelse för barns rättigheter och skyldigheter i Sverige och i andra delar av världen.

Arbetssätt:

  • se på en film och powerpoint om FN och barnkonventionen
  • läsa några av barnkonventionens artiklar
  • samtala om barnkonventionens innehåll
  • rita bilder till barnkonventionens artiklar
  • reflektionsövningar

Bedömning:

  • du kan berätta om en eller flera rättigheter och skyldigheter som barn har i Sverige och andra delar av världen enligt barnkonventionen
  • du deltar i diskussioner

Läroplanskopplingar

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Matriser i planeringen
Barnkonventionen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter