Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HISHIS01a1

Hemtentamen i Antiken och Medeltiden

Mjölby Vuxenutbildning, Mjölby · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Den här planeringen ska hjälpa dig att skriva en hemtentamen gällande frågor kring Antiken och Medeltiden.

Vad?

Du ska läsa om Antiken och Medeltiden och därefter svara på frågorna som finns i uppgiften. Tänk på att ha en god struktur så att det går att hänga med i texten. Var tydlig med vilken fråga du besvarar.

Varför?

Anledningen till varför denna uppgift görs är för att du ska få en vidare förståelse kring de två epokerna då du studerar kursen på distans. Du ska även kunna resonera och reflektera kring dåtidens händelser och koppla till nutid. 

Hur? 

Du ska läsa sidorna 44-49 om Antiken och sidorna 50-59 om Medeltiden. Du ska även använda dig av SO-rummet och youtube som stöd.

Länkar till SO-rummet:

Antikens Grekland: https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/forntiden-och-antiken/antikens-grekland

Romarriket: https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/forntiden-och-antiken/romarriket

Medeltiden: https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/medeltiden

Länkar till youtube:

Antiken: https://www.youtube.com/watch?v=h3SLIAKF_JY&t=474s

Medeltiden: https://www.youtube.com/watch?v=zjoolY5deys

Hur ska du bedömas?

Du kommer att bedömas enligt kunskapskraven som finns i uppgiften. Var noga med att läsa igenom HELA uppgiften. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Hemtentamen i Antiken och Medeltiden