Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Krönika - Rätten att få vara den man är

Ärentunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

I dagstidningar, kvällstidningar och veckotidningar är krönikan ett återkommande inslag. Krönikan är en kort , personligt skriven text som kommenterar eller reflekterar över något aktuellt ämne. Vi ska arbeta med att läsa och förstå vad en krönika är och att skriva en krönika.

Centralt innehåll för arbetsområdet

Lässtrategier för att först, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Matriser i planeringen
Krönika - Rätten att få vara den man är
Uppgifter
Skriva en egen krönika
Krönika: Läsa och förstå
Att skriva ett resonemang