Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

Att skriva faktatexter

Britsarvsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Faktatexter

Avsnitt 1


Visa lärande:

Du kommer att få välja ett djur eller en växt att ta reda på mer om. Du ska få söka fakta på olika sätt och plocka ut det som är viktigt ur texten. Du ska sedan få göra en egen text om djuret eller växten du valt, där du även skapar bilder som passar till texten.

Avsnitt 2

Mål och bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- läsa och förstå innehållet i enkla faktatexter

- ta ut viktig information i form av tex. en tankekarta

- skriva egna faktatexter, läsligt för hand eller på dator, där innehållet klart framgår

- följa språkliga normer

- söka information från olika källor samt återge den med egna ord

 

 

Avsnitt 3

Undervisning:

Du kommer att få genomgångar i vad som utmärker en faktatext och vad man skall tänka på när man läser en faktatext för att lättare förstå innehållet.

Du kommer ges tillfällen till att läsa olika faktatexter och sedan arbeta vidare med texten både enskilt och i grupp. 

Du kommer också få träna på förmågan att skriva tankekartor och stödord från en faktatext. Du kommer att få träna på att skriva en faktatext med egna ord.

Du kommer att få träna på att illustrera din faktatext med bilder som stämmer överens med din text.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter