Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

8

Information och kommunikation.

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Media är något vi nästa tar som en given del av våra liv. Ungdomar konsumerar i snitt mellan 7-10 timmar media per dag! Men vad man kanske inte alltid tänker på är att media också formar den du är. Media skapar värderingar och åsikter hos oss, kort sagt påverkar dig att bli den du är!

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska få kunskap om media. Vilka slags media finns? Hur arbetar de? Vilka uppgifter har media? Och kanske viktigast, hur påverkar media dig. Du ska lära dig analysera, granska, förklara och undersöka hur media som samhällsaktör påverkar individ och samhällen.

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med mediernas roll, uppbyggnad och innehåll för att öka dina kunskaper om denna samhällsinstitution. Men vi kommer även att arbeta med risker förknippade med internet, som är en stor och betydelsefull del av våra liv.

Undervisningens innehåll

Ni arbetar utifrån SO-bok, arbetshäfte och diskussioner i grupp. 

Bedömning

Bedömningen kommer att bestå av lektionsuppgifter som du lämnat in, gruppdiskussioner samt aktivitet under lektionerna. Momentet avslutas med prov den 25/10. 
Det är därför viktigt att aktivt deltar i gruppdiskussioner samt jobbar med uppgifter för att visa kunskaper och att visa förmågan att resonera, reflektera och argumentera.

Begrepp

Massmedia
Kommunikation
Information
Påverkan
Granska
Medier
Sociala medier
Interaktiva medier
Informationssamhälle
Tryckfrihet
Yttrandefrihet
Ansvarig utgivare
Ledare
Kultur
Debatt
Källkritik
Källor


Viktiga frågor:
Vilka uppgifter har media?
Vilka är medias funktioner i en demokrati?
Vad det betyder att vinkla en nyhet?
Vilka de etiska reglerna för journalister är? Varför finns det etiska regler?Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.

Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap år 7-9
Uppgifter
Prov 25/10.

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback