Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

F - 3

Teknik åk 2 De mäktiga fem

Rönnowskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 10 oktober 2019

De fem mäktiga.

Du ska få lära dig:

Du ska få lära dig om De fem enkla maskinerna.

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få gå till stationer där vi kommer arbeta med:

- kilen

- lutande planet

- hjulet

- hävstången

- skruven

Därefter kommer vi ha nya stationer då du kommer att få skapa en egen uppfinning som bygger på en eller flera av de enkla maskinerna. 

På stationerna kommer vi arbeta både teoretiskt och praktiskt, göra enkla undersökningar av och prata om hur de fem enkla maskinerna fungerar. Vi kommer att kolla på tekniska lösningar som finns runt omkring oss

Det här kommer vi att bedöma:

Du ska kunna känna igen och berätta om de fem enkla maskinerna.

Du ska kunna visa att du har förstått att tekniska lösningar kan hjälpa människan att lösa problem i vardagen.

Du ska kunna berätta om och samtala kring ditt skapande av egna tekniska uppfinningar du gjort under temaarbetet.


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
De fem mäktiga