Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

1 - 3

Bild årskurs 1-3

Elinebergsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 10 oktober 2019

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser.

Arbetsbeskrivning

  •  Vi kommer att framställa bilder utifrån olika tekniker och metoder. 
  • Vi kommer att arbeta med färglära.
  • Vi kommer att arbeta med olika material.
  • Vi kommer att rita/måla beskrivande bilder.
  • Vi kommer att berätta och skriva om egna samt andras bilder.
  • Vi kommer att lära oss om olika konstnärer. 

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Matriser i planeringen
Bild år 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter