Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

9

World War 2 and "Freedom writers" year 9 Ht 2019

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

For a couple of weeks we are going to focus on events and stories from the second world war by watching a film and working with texts and exercises. You will practice all the four skills of English in this planning but you will only be evaluated in listening and writing.

We will read texts and do exercises from a book called "Awesome" and we will also work with some texts and exercises to the film "Freedom writers". We will work with this during week 42- 47. At the end of week 47 there will be a written exam in exam.net where you will get to answere "open" questions to the film.

 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Matriser i planeringen
Ww2 year 9
Ww2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter