Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Naturväsen

Enskedefältets skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Under det här temat kommer vi att lära känna olika väsen från nordisk folktro tex. tomtar, troll och älvor.

Tidsplan: V. 40-43

 

Läraren vet att du kan när du:

  • kan berätta och beskriva några naturväsen. 
  • kan lyssna på en saga och återberätta den.

 

Arbetsformer:

Vi tittar på "Mytologerna".
Vi läser sagor. 

Rita och skapa olika väsen.

Prata om hur en berättelse är uppbyggd.

 

 


Läroplanskopplingar

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter