Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Svenska

·

Årskurs:

5 - 6

Europa år 5

Gamla Uppsala skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Vi kommer att ge oss ut i Europa och utforska hur Europa kom till. Vi kommer att lära oss mer om vilka länder som finns i världsdelen.

Vi kommer att lära oss:

 • namn och läge på de flesta av Europas länder.
 • om jordens resurser, hur de är fördelade och deras kretslopp. 
 • något om olika levnadsvillkor i Europa och några orsaker varför det är så.

Hur ska vi jobba?

 • Vi jobbar tillsammans om Europas klimat, miljö och naturtyper.
 • Vi läser om och jämför de olika länderna i Europa, b.la. hur levnadsvillkoren ser ut i de olika länderna.
 • Du använder dig av olika källor som faktaböcker, atlas, filmer och Internet.
 • Vi använder blindkartor och Seterra för att träna namngeografi.

 

Det här kommer jag att bedöma:

 •     din kunskap om Europas namngeografi
 • din kunskap om jordens resurser,
 • din förmåga att på ett enkelt sätt beskriva hur befolkningen är fördelad i Europa
 

 Hur kommer jag att bedöma detta:

 •   Genom korta skriftliga/muntliga delprov.
 •   Redovisning av ett eget valt land.
 •   Delaktighet under arbetets gång.

 

 

G

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter