Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6 - 9

Moderna språk Spanska åk 7

Lorensberga 7-9, Ludvika · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

¡Bienvenidos a la clase de español! Välkomna till spanskalektionen! Du kommer att få lära dig de första grunderna i språket. Några enkla fraser för att presentera dig själv och mm.!

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

 

Undervisning, arbetssätt och redovisning

Vad ska vi lära oss?

 

·       Att kunna tala om vad man heter

·       Köpa saker (glass, läsk, etc.)

·       Berätta lite mer om dig själv

·       Att kunna några fakta om Spanien och Latinamerika

·       Namn på vanliga djur

·       Några viktiga fraser

·       Berätta om dig och dig familj

·       Använda uttryck som till väster, i mitten och till höger

·       Räkna till 100

·       Säga olika färger

·       Kläders namn

·       Klassrumsfraser.

Grammatik

·       Använda un och una, el och la.

·       Använda formerna tengo, tienes och tiene

·       Använda singular av AR-verb, t.ex. hablo, hablas, habla

·       Böja adjektiv i singular: röd och rött osv.

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

·       Med Gracias och stöd av Gleerups.

·       Läsning, lyssning av kapiteltexter

·       Genomgångar: grammatik och ord 

·       Hörförståelseövningar till respektive kapitel.

o   https://www.gracias.nu/book/70000?chapter=70031

o   https://gleerupsportal.se/laromedel/spanska-6-9/article/1?page=

 

·       Filmer/ musikvideor

·       Läsa på/kunna glosor både skriftligt och muntligt (allt finns i classroom) 

o   https://classroom.google.com/u/0/c/Mzc1MzQ3Njc2NTha

·       Länder och huvudstöder i latinamerika,

o   https://online.seterra.com/sv/vgp/3153?c=K8NKW

·       Övningar från

o   www.Gracias.nu

o   www.gleerups.se

o   www.elevspel.se

·        Skrivövningar

o   På papper och datorn.

o  https://www.gracias.nu/book/70000?chapter=70033&exercise=71395

 

·       Ordförråd/vocabulario: Quizlet 

                               Ordförråd kommer vi att plugga med hjälp av Quizlet samt andra övningar. Eleverna                                          måste plugga alltid sitt ordförråd till nästa lektion.

o   https://quizlet.com/421636309/gracias-7-capitulo-1-hola-como-te-llamas-flash-cards/

 

 

                               Vi använder TPR (Total physical response) system i varje lektion för att förstå utan att                                       översätta. Det ger eleverna kunskap  utan att läraren är en levande ordbok.

      o   https://www.youtube.com/watch?v=KmfnrYerYbY

Hur bedömningen kommer ske:

  • Muntlig redovisning varje lektion.
  • Presentationer.
  • Läxor.
  • Hörförståelsetest.
  • Läsförståelsetest.
  • Skriftliga tester i olika former.

 

För att får E i betyget måste eleverna ha godkänd i alla olika typer av redovisning eller momenten.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Lorensbergaskola - Moderna språk Årskurs 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter