Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild, SO (år 1-3), Musik

·

Årskurs:

1 - 3

Tema miljö

Gläntanskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 18 oktober 2019

Hur kan vi minska nedskräpningen i vår miljö?

Denna hösttermin arbetar vi med miljö och hållbar utveckling och fördjupar oss inom marin nedskräpning. Vi kommer främst att fokusera på vad eleverna själva kan göra för att hjälpa till att värna om vår miljö. 

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla förmågan att...

  • kunna förstå vad du kan göra för att hjälpa till att påverka att miljön förbättras
  • gestalta ett budskap med hjälp av bilder
  • få en förståelse för hur miljön kan påverka var man bosätter sig och varför man flyttar
  • kunna källsortera

Undervisningens innehåll

Vad?

Eleverna kommer både i grupp och enskilt att reflektera över hur de kan hjälpa till att påverka miljön runt omkring oss. 

Eleverna kommer enskilt ge olika förslag och idéer på hur vi kan minska på den marina nedskräpningen, detta genom skrift och bild.

Eleverna kommer i grupp att få fundera kring frågor som varför man bosätter sig på vissa platser och varför man flyttar. Har naturen och miljön någon påverkan på detta?

Hur?

 

Undervisningen kommer att bestå av...

  • Diskussioner kring hur vi kan påverka miljön
  • Filmer om miljön
  • Arbete enskilt och i grupp

 

Bedömning

Sker i matrisen "Gläntan 1-3 SO"


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter