Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Atomfysik

Almunge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Nu skall vi arbeta med atomfysik. Du kommer att få lära dig vad radioaktivitet är, varför vissa ämnen sönderfaller och vad som menas med isotoper. Vi kommer att prata om kärnkraftverk och atombomber. Vad hände i Tjernobyl?

Kunskapsmål:


Du skall kunna följande:

  • ge exempel på grundämnen och sammansatta ämnen samt redogöra för skillnaden mellan dem

  • veta vad en isotop är och hur vi kan använda oss av kol 14-metoden.
  • redogöra i stora drag för atomens uppbyggnad (för högre betyg: redogöra ytterligare för hur atomen är uppbyggd)

  • förklara vad som menas med alfa-,beta och gammastrålning samt halveringstid

  • redogöra för vad som händer då en atomkärna ger ifrån sig alfa- eller betastrålning

  • redogöra för några tekniska användningar för radioaktivitet

  • redogöra för vad som menas med fission och fusion

  • berätta något om personerna och omständigheterna bakom några grundläggande upptäckter inom atomfysikenDet kommer du att göra med hjälp av genomgångar, diskussioner, filmer och att i par/individuellt eller i grupp prata om de olika begrepp som är centrala för området. Examination sker genom insats på lektioner, i gruppdiskussioner samt i ett avslutande kunskapstest. Den kunskapstesten sker muntligt i grupp.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav fysik åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter