Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Teknik åk 5

Vattholmaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Teknik kan beskrivas som något som människan utvecklat för att förbättra något. Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Innehåll

Tekniska lösningar - Hur olika vanliga föremål fungerar mekaniskt.

Konstruktioner - Hållfasthet och olika materials egenskaper och användning i olika byggnader.

Vardagsteknik - Vanliga system i hemmet och samhället ex. vatten- och avloppssystem och återvinningssystem.

Dokumentation - Skisser, symboler och mått samt fysiska modeller.

Ord och begrepp inom tekniken

 

Det här ska du som elev lära dig

När vi är färdiga med arbetsområdet ska du kunna:

- berätta om vad teknik är och varför vi har teknik.

- ge exempel på ett tekniskt system.

- beskriva och förklara de sex enkla mekanismerna; kilen, lutande planet, hävstången, hjulet, skruven och blocket.

- ge exempel på några vanliga material och dess egenskaper.

- genomföra enkla konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila konstruktioner.

- kunna dokumentera ditt teknikarbete.

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att ha genomgångar, kolla på filmer, läsa texter, diskutera, arbeta i grupp, bygga torn och dokumentera arbetet.


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav teknik åk 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter