Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

1

SVA - Åk.1

Jonsboskolan, Hedemora · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

SVA - Åk.1

 

 

Mål

*Att kunna alfabetet,versaler och gemener, ljuda bokstaven

*Att kunna ljuda ihop lätta små ord på svenska, skriva.

*Arbeta med bilder.

*Rim & ramsor.

*Prepositioner- läges ord, under, över, under osv.

*Öva på fonologisk medvetenhet - rim & ramsor, begynnelseljud, hur många ljud hör du?

 Vilket ord är längst, representera fonem med bokstäver (skriva)

*Lägga igenkännande ord till meningar.

*Läsa korta böcker tillsammans, uppleva, återberätta.

 

 


Läroplanskopplingar

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter