Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Utbildningsplan 2019-2020

Förskolan Trädet, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Utbildningsplan förskolan Trädet 2019-2020

 Utbildningsplan förskolan Trädet 2019-2020 

 

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter