Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Taluppfattning och tals användning

Enskede skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 oktober 2019

En beskrivning av arbetet i matematik i årskurs 1.

Taluppfattning och tals användning

Pedagogisk planering i matematik för årskurs 1.

Syfte

·         Du utvecklar din taluppfattning och lär dig grundläggande matematiska begrepp.

·         Du övar på att lösa vardagliga problem

·         Du utvecklar din förmåga att göra beräkningar i huvudet i addition och subtraktion

·         Du övar på att visa hur du löser uppgifter

·         Du övar på att förklara hur du kommit fram till din lösning och övar på att lyssna och förstå kamraternas förklaringar

Centralt innehåll

·         Uppdelningar av tal med fokus på talen 0 - 10

·         Hur tal kan användas för att ange antal och ordning

·         Positionssystemet

·         Hälften och dubbelt

·         Sambandet addition och subtraktion

·         Metoder för huvudräkning i addition och subtraktion

·         Matematiska likheter

·         Talmönster

·         Matematiska symboler och hur dessa kan ha sett ut historiskt i olika kulturer

·         Lägesord

·         Symmetri

·         Avläsning av analog tid (hel, halv)

·         Uppskattning och mätning av längd

·         Enkla textuppgifter

Arbetssätt

Alla lektioner ska ge dig möjlighet att vara aktiv och använda minst två olika arbetssätt.

Arbetssätt du ska få pröva:

·         Klassamtal

·         Samtal och att lösa uppgifter i par

·         Att lyssna och ställa frågor vid genomgångar

·         Att göra uppskattningar och undersökningar samt göra enkel dokumentation kring dessa

·         Eget arbete i matteboken eller på iPad

·         Att spela matematikspel för att öva begrepp och räknefärdighet

·         Praktiska övningar kring tal med tallinjen, konkretiseringsmaterial eller olika talbilder

Hur ska du visa dina kunskaper?

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att vara aktiv och visar i lektionsaktiviteten att du förstår.

Kunskapskrav som prövas i detta moment

Kunna använda talen 0-100 för att ange antal och ordning.

Kunna använda och förstå positionssystemet för 0-100.

Kunna visa att du kan använda olika matematiska symboler.

Kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-100 utan tiotalsövergångar.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter