Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Tal

Resursenhet Pil, Uppsala · Senast uppdaterad: 10 mars 2020

Vad är det för skillnad på en siffra och ett tal? Hur hänger talen ihop med varandra och hur gör man när man räknar med negativa tal?

Beskrivning

Under det här momentet kommer vi att undersöka hur olika tal hänger ihop. Fokus kommer att ligga på att räkna med decimaltal och negativa tal.

Konkreta mål

Eleven ska kunna förklara hur vårt talsystem är uppbyggt.

Eleven ska kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera med positiva tal som är mindre än 1.

Eleven ska kunna avrunda tal.

Eleven ska kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera negativa tal.

Eleven ska kunna använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten.

Eleven ska kunna skriva tal med olika talsystem

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att lära sig de bärande begreppen för området och kunna förklara dem med egna ord.

Bärande begrepp

avrundning

decimal

differens

faktor

hundradel

kvot

nämnare

produkt

räknesätt

siffra

summa

tal

tallinje

talsystem

term

tiondel

tiosystemet

tusendel

täljare

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Matriser i planeringen
Tal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter