Skolbanken Logo
Skolbanken

Digitalt lärande- genom användning av Green screen

Persfallets förskola, Hofors · Senast uppdaterad: 16 oktober 2019

Vi pedagoger kommer tillsammans med barnen utforska och undersöka detta verktyg på ett roligt och läroriktsätt

Syfte:

Vi har som syfte att på ett roligt sätt introducera denna app som en möjlighet att ge barnen ett sätt att vandra mellan två världar för att kunna utveckla sin fantasi förmåga. Det ger barnen möjlighet att bli producenter med lärplattan som verktyg. Eftersom vi har Sagans värld (Litteracitet) som tema kan vi leva oss in i olika sagovärldar.

Metod/ hur ska vi göra:
Barnen vi ska arbetat med är mellan 1-3 år gamla. Eftersom appen (green screen by do ink) är rekommenderad från 4 års ålder kommer arbetar att ske tillsammans med barnen. Barnen kommer att  blivit erbjudna att titta bland olika bakgrunder (platser). Kommer barnen frågat om något som inte finns då kommer vi letat efter något som passar barnets förväntningar. Bredvid den gröna duken  kommer det arr erbjudas  en klädhängare med maskeradkläder, där barnen själva får välja vad de vill om de vill.  Vi kommer att projicerar  filmen på en vit duk bredvid så barnen kan se och få en förståelse för det vi gör. 

Forskning: Utifrån ett sociokulturellt perspektiv skapar vi förutsättningar att utveckla kreativitet. När barnen ser vad vi skapar samt vad andra barn skapar ges förutsättningar för barnen att associera detta i sitt eget skapande och i leken. När barnen sedan kan ta olika delar från det dem sett sker en dissociation. På detta sett, utifrån det sociokulturella perspektivet, skapar vi kreativitet. Desto mer erfarenhet barnen får desto mer kan de associera och dissociera, alltså utveckla deras kreativitet. Genom att vi också ska visa barnen filmerna tillsammans får de chans att associera vad andra gjort. Då stöttar vi samt skapar förutsättningar för barnen genom scaffolding att nå sin nästa utvecklingszon inom denna typ av skapande. ( Lärande i sociokulturella perspektiv 2014).

Reflektionen: Kommer att ske tillsammans med barnen framför tv skärmen.

Dokumentation: Vi använder oss av Unikum som dokumentations verktyg.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback