Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

NOVELL

Österledskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 oktober 2019

Novelltema! Vad är en novell? Du kommer att få läsa och analysera men också få skriva en egen!

Novelltema! Gestaltningar, metaforer, känslor, budskap och massor av atmosfär i en kortare berättelse! Upplevelse!!!

Läsning och analys (bedömning av analys, du kan välja enklare eller lite svårare nivå) av novell. 

 Därefter skriva en egen (bedömning). Här har du en del att tänka på; typiska drag som måste finnas med i din berättelse, dramaturgi, gestaltningar, språkriktighet och skrivregler. 

Vi startar efter höstlovet och kör framåt i delar till v 49. 

Jag lägger in material samt skrivplats på Classroom. 

 

Förmågor du kommer att träna på är:  Läsförmåga (hur du kan läsa och förstå ett innehåll i en novell), begreppslig (kluriga ord som ingår att kunna kring ämnet), analytisk (plocka sönder en text och se hur den är uppbyggd och vad som ingår i en novell), skriftlig (formulering och hantering av det du lärt dig kring vad som ska ingå i en novell), till viss del även kommunikativ förmåga då vi tänker samtala och resonera kring läst novelltext.


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter