Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

JÄ HT 19 Åk 9 Sv Novell VB

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 19 oktober 2019

Läsa, analysera och skriva noveller

Namn på arbetsområdet

Novell ht-19

 

Mål för elev

Du ska lära dig att 

  • läsa och analysera moderna och klassiska noveller
  • känna igen vad som är typiskt för genren novell
  • tolka och föra enkla resonemang om budskap, språk och stil i noveller
  • skriva en novell där du använder dig av novellens typiska berättartekniska grepp
  • ge respons på andras texter
  • bearbeta dina egna texter
  • använda ett varierat och korrekt språk

 

Innehåll

Arbetsområdet behandlar genren novell. Du kommer att läsa och diskutera noveller, analysera en novell, skriva och bearbeta en egen novell. Genomförande

Under arbetsområdet kommer du att möta moderna och klassiska noveller. Vi kommer att gå igenom vad som är typiskt för novellgenren, hur man skriver en egen novell samt läsa, analysera och diskutera noveller och deras författare. 

Under arbetsområdet kommer du också lära dig mer om hur man kan använda gestaltning, parallellhandlingar, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar och dialog för att bli bättre på att analysera och skriva noveller.


Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att delta i de diskussioner och övningar vi gör i klassrummet, genom att analysera en novell, genom att skriva en novell samt genom att ge respons på en kamrats novell.

Bedömningen avser din förmåga att:

formulera dig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften samt att följa språkliga normer.

Kursplanemål

Berättande texter och sakprosatexter

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Läsa och analysera novell
SKRIVA NOVELL
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter