Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Prima 1A kapitel 3-4

Britsarvsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 19 oktober 2019

I denna planeringen arbetar vi med följande mål som beskrivs i planeringen.

Centralt innehåll

Mål för arbetsområdet

Du ska ...

 • skriva siffror och räkna antal (9 och 10)
 • lära dig om större än och mindre än (< och >)
 • räkna subtraktion, ta bort och jämföra i talområdet 0 till 5
 • lära dig om mönster inom matematiken
 • lära dig talraden 1-12
 • räkna addition i talområdet 0-10 med +1,+2,+0 och dubbelt
 • lära dig klockans hela timmar

Undervisning

Vi kommer att ...

 • arbeta med matematik praktiskt och konkret
 • spela spel
 • ha matematik i naturen
 • redovisa hur vi tänker med hjälp av matteord
 • arbeta i vår matematikbok
 • titta på barnprogrammet Mattelandet 
 • arbeta med matematik med hjälp av IKT

Läroplanskopplingar

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning


Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Matriser i planeringen
PRIMA 1A kapitel 3-4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter