Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

matematikplanering v 34-39

Rånäs skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 17 september 2020

Att kunna räkna i sitt arbete och i sitt vardagsliv är viktigt och kräver förmåga till abstrakt samt logiskt tänkande

v 34-35 Repetition samt addition och subtraktion 0-200

mål för perioden

* räkna i flera steg omgruppering i addition och subtraktion.

* lösa textuppgifter med addition och subtraktion

* förklara och diskutera kring begreppen addition, subtraktion, summa och differens

* välja rätt räknesätt, addition eller subtraktion vid textuppgifter

 Vi har gemensamma genomgångar. Eleverna har tillgång till konkret material. De arbetar enskilt i matematikboken, samt att vissa saker går vi igenom tillsammans tex räknehändelser, sidorna i läroboken som handlade om klass 3Cs loppmarknad. I slutet av perioden är det en diagnos samt fördjupningsuppgifter. För de som behöver finns extramaterial i olika svårigheter.

v 36-37 Addition och subtraktion 0-500

mål för perioden

* att lära sig ställa upp tal, (addition och subtraktion) med tiotalsövergång, växling

* dela upp tal i hundratal, tiotal och ental

* att dela upp talen 11-14

Vi har gemensamma genomgångar. Eleverna har tillgång till konkret material. De arbetar enskilt i matematikboken, samt att vissa saker går vi igenom tillsammans. I slutet av perioden är det en diagnos samt fördjupningsuppgifter. För de som behöver finns extramaterial.

 

v 38-39 Geometri

* känna igen de geometriska kropparna kub, kon, cylinder, klot, rätblock och pyramid

* förstå begreppen hörn, kant, sida och sidyta för att beskriva geometriska former och kroppar

* förstora och förminska enkla bilder

Vi har gemensamma genomgångar. Eleverna har tillgång till konkret material. De arbetar enskilt i matematikboken, samt att vissa saker går vi igenom tillsammans. Detta kapitel har de fått arbeta en del parvis. De har diskuterat likheter och olikheter mellan geometriska kroppar, samt sökt efter dem konkret (i fritidsrummet). I slutet av perioden är det en diagnos samt fördjupningsuppgifter. För de som behöver finns extramaterial.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter