Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Svampar, virus och bakterier

Klaraskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 17 november 2020

Svampar bakterier virus spännande men kanske också skrämmande......

Mål för arbetsområdet

Du ska under perioden lära dig
- Olika begrepp, i rätt sammanhang i arbetsområdet

- Svamparnas uppbyggnad, förökning och levnadssätt

- Olika svampars roll i naturen som t ex nedbrytare

- Hur vi människor använder svampar till nytta för oss inom medicin och mat, problem de kan ge oss ex mögelhus

- Bakteriers utseende, levnadssätt, förökning och smittspridning, sjukdomar, nyttan för människan,  och naturen

- Virus,
. Kunna ge exempel på olika  sjukdomar som orsakas av virus., levnadssätt
-  hur sjukdomarna kan behandlas och förebyggas
-
   
    

 

Genomförande

I arbetsområdet ingår :

-Lärarledda genomgångar och övningar

-Läsa texter enskilt och gemensamt

-Svara på frågor

-Diskussionsuppgifter och se på film

-Träna på att förstå och använda begrepp, se samband

 

 

Bedömning enligt följande kriterier:

- Aktivt deltagande i diskussioner och praktiska övningar 

- Hur du förstår och använder begrepp

 

Examination

Ett skriftligt prov, deltagandet under lektionerna 

 

 

Filmer + Övningar + uppläst text: 

https://biologi.ugglansno.se/vad-ar-liv/

https://biologi.ugglansno.se/de-fyra-grundcellerna/

https://biologi.ugglansno.se/begreppet-art/

https://biologi.ugglansno.se/att-dela-in-organismer/

https://biologi.ugglansno.se/de-minsta-organismerna/

https://biologi.ugglansno.se/virus/

https://biologi.ugglansno.se/cellen-ovningar/

https://biologi.ugglansno.se/svampar/

www.studi.se - här övar du på allt din lärare har lagt ut till dig

 

 

Länkar att träna på inför provet: 

https://www.elevspel.se/amnen/biologi/4925-celler.html

https://www.elevspel.se/amnen/biologi/3977-var-hud-och-vara-celler.html

https://www.elevspel.se/amnen/biologi/893-bakterier-och-virus.html

https://www.elevspel.se/amnen/biologi/5007-svampar-och-lavar.html

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Matriser i planeringen
Halmstad Biologi kunskapskrav åk 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter