Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

3

Svenska v.35-43

Norrskolan, Uddevalla · Senast uppdaterad: 29 oktober 2019

Vi arbetar i svenskan med läsa, skriva och förstå berättande (läskig berättelse) och instruerande texter (instruktioner). Vi använder lässtrategierna för att förutspå, reda ut nya ord och begrepp. Vi övar på stavning med sk-(sj-ljudet) och ng-ljudet.

Undervisning:

Vi övar tillsammans genom att arbeta med:

 • läsa berättelser och instruktioner som vi bearbetar med hjälp av läsförståelsestrategier
 • titta på texternas uppbyggnad, särdrag och vilka ord och uttryck som är vanligt förekommande
 • skriva gemensamma instruktioner och berättelser

 

Eleven övar genom att:

 • läsa och återberätta texter både enskilt och i par
 • skriva förhand och på datorn
 • skriva svar på läsförståelsefrågor
 • skriva lucktexter
 • planera och skriva enkla instruktioner för hur man ska göra något
 • planera och skriva en läskig berättelse
 • skriva ord och med sk och ng-ljudet både enskilt och i par

 

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • läsa enkla meningar med flyt
 • läsa berättande och instruerande texter och svara på läsförståelsefrågor
 • skriva meningar med stor bokstav, mellanrum och punkt.
 • skriva en enkel instruktion 
 • skriva en läskig berättelse med huvudsak fungerande handling
 • stava några vanliga ord med sk och ng-ljudet

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter