Skolbanken Logo
Skolbanken

Språk och kommunikation

Förskolan Naturmontessori Harestad, Naturmontessori Väst AB · Senast uppdaterad: 21 februari 2020

Språk och kommunikation är vårt andra utvecklingsområde hösten 2019.

Vad

Ge barnen rikare ordförråd och lust att leka med språket.

Få barnen att känna att deras tankar och åsikter räknas och behövs.

Öka intresset för skriftspråket, bokstäver, siffror och symboler.

Hur

- Göra skrivna lappar på vad maten heter och använda de vid lunch för att presentera maten med det skrivna ordet. 

- Ge barnen möjligheten att få komma på en egen ramsa/rim vid matbordet.

- Använda ramsor och rim i samlingen.

- Sjunga julsånger och ramsor inför lucia.

- Låta barnen få ta verbal plats vid matbord och samlingar och uppmuntra till diskussion och egna idéer.

- Uppmärksamma symboler i vår vardag.

- Läsa böcker

- Läsa och arbeta med Snick & Snack och lyssna/sjunga deras sånger. 

- Arbeta med montessorimaterial kring siffror och bokstäver.


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback