Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

Engelska åk 4 – läsåret 2019/2020

Östra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 9 november 2019

Engelskan i åk 4 kommer dels utgå från läromedlet New Champion 4 men vi kommer även använda annat material som t. ex. digitala läromedel.

 

Engelska

Förmåga
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i olika delar av världen där engelska används

Konkretiserade mål
Du kommer att få

 • träna din förmåga att följa muntliga och skriftliga instruktioner och lösa uppgifter.
 • träna din förmåga att kommunicera genom det engelska språk.
 • träna din förmåga att skriva enkla meningar, fraser och uttryck på engelska.
 • utöka ditt ordförråd.
 • träna på några grammatiska strukturer.

Centralt innehåll/ arbetsområden
Vi kommer

 • att lyssna och läsa (tydligt talad engelska) från olika medier.
 • att lyssna och läsa skriftliga instruktioner och beskrivningar. 
 • att hålla oss till ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • i kommunikation träna att delge åsikter, känslor och erfarenheter muntligt och skriftligt.
 • göra olika presentationer och talövningar. 
 • träna på att använda oss av olika språkliga strategier för att föra ett samtal. 


Arbetssätt
Textbok, arbetsbok, översättningsövningar
Hörövningar
Högläsning i mindre grupper eller i par
Föra dialoger och intervjuer 
Skrivövningar - gemensamt och enskilt

Grammatik som t.ex. böjning av verb i presens, pluralbildning etc.
Glosor och korta meningar /fraser/ uttryck. 

 

Bedömning sker

under lektioner, vid diagnoser och "kunskapskoller" och då enskilt eller i mindre grupp.

 

Det är viktigt att du är aktiv och använder den engelska du kan under lektionerna.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris engelska åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback