Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering Teknik

Dalhems förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 6 november 2019

Arbetslaget skulle bjuda olika aktiviteter inom tekniks område

Andra området som arbetslaget skulle jobba med är ” Teknik”. Eftersom barnen fick möjlighet lär känna vad småkrypen är under området ” Naturvetenskap”, så skulle verksamhetsinnehåll fokusera mot att utveckla dessa erfarenheter genom området ” teknik”. Aktiviteterna skulle avspegla småkryps boende på ett skapande sätt.
Aktiviteterna skulle ligga fokus mot att utveckla barns fantasi och språket. Vi som pedagoger skulle använda samtalen kring olika småkrypen för vidare utforskande. Vi skulle fortsätta också använda oss av sånger, drama, musik, dans och skapande aktiviteter. Aktiviteterna skulle ligga fokus på digitala kunskaper.
Inom området Naturvetenskap” fick barnen möjlighet att upptäcka olika sorter av insekter som har olika namn och former. Arbetslaget tänker på att utveckla aktiviteterna genom att lär barnen var/hur lever småkryp, några på marken/ träd/ löv, några som flyger i luften och några som gömmer sig under stenar. 
Arbetslaget skulle erbjuda barnen för att utveckla deras fantasi genom att gå till skogen och fånga några stenar, pinnar och löv och skapa/ göra barns egna insekter samt deras boende. 
Under ” Jul” period skulle arbetslaget bjuda barnen för olika aktiviteter t.ex. pyssla, baka kakor som kommer att ha småkryps form, etc.
Vi ska bjuda barnen att jobba vidare med digitalisering genom att använda ipaden på olika sätt ( rita, lyssna på saga, låta barnen dokumentera för sig själva och för de andra, QR _koder), green skrin, blue-bot.
Arbetslaget skulle ligga fokus på aktiviteterna tis-Tors samt fortsätta dela barnen till mindre grupper beroende. Varje aktivitet skulle upprepa under tre veckor så att varje barn får möjlighet att uppleva, upptäcka, prova, lära sig och utvecklas i lugn och ro, samt arbetslaget får möjlighet att uppleva/följa och observera barns utveckling samt aktiviteterna på ett tydligt sätt.
Vi som pedagoger skulle använda oss i dokumentation genom att; ta bilder, skriva ned vad som händer, vad/ hur gör barnen? Vad säger de? Hur utvecklas deras kommunikativa förmågor med varandra?
Arbetslaget jobbar alltid för att skapa en läromiljö som gäller vad som stödjer barns utveckling. Eftersom barnen upplevde lite småkryps miljö speciell när de var i skogen så arbetslaget är ivrigt om att utveckla dessa kunskaper genom att flytta/ bygga detta miljö ( låtsas) inomhus så att barnen får möjlighet och uppleva, fantisera och tänka på hur småkrypen lever. 
Pedagogerna med barnen kommer att skapa en vägg som kommer att avspegla småkryps miljö ( låtsas)på avdelningen. 
Arbetslaget jobbar alltid för barns delaktighet och väcka deras nyfikenhet genom att bli lyhörda och lyssna på barns val, följa deras intresse, ge barnen utmaningar som stimulerar deras lust att få nya erfarenheter och kunskaper om småkryp.
Arbetslaget skulle försöka avspegla läroplans mål genom aktiviteterna så att barnen kommer att uppleva dessa mål på ett lärande/spännande sätt, strävans mål i läroplanen är som en bas som arbetslaget utgå ifrån eftersom dessa mål är en stöd för barns utveckling.
 

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback